Tort tagtasy

Tort tagtasynyň lomaý satuwy - Hytaýda öndüriji / zawod / üpjün ediji

Iň gowusylomaý tort tortyHytaýda diler we üpjün ediji,GüneşÇörek gaplamasylomaý tort tagtalaryny öndüriji we eksport ediji.Bütin dünýädäki önümlerimiz we hyzmatlarymyz üçin köp mukdarda tort tagtasynyň zawod bahasyny üpjün edýär.Şonuň üçin aýörite tort tagtasymarkaňyz üçin ýa-da lomaý satuw üçin adaty tort tagtalaryny lomaý we satyn almak isleýänler üçin, iş islegleriňize laýyk ajaýyp çözgüt tapmaga kömek ederis. In Güneşli gaplama, ösýän çörek pudagy üçin dürli baý çörek gaplamalaryny hödürleýäris.Tort tagtamyzdan saýlamak üçin dürli reňkler, stiller, dizaýnlar we doly ululyklar bar: tegelek we inedördülleriň iň meşhury we satuwyň iň köp mukdary:6,8,10,12 we 14inç.Adaty reňkler saýlanyp bilner:gara, ak, altyn we kümüştort deprek.Tort tagtamyzyň lomaý satuwy, tort tagtasynyň daşalmagynda we tort desertleriniň goýulmagynda ygtybarly, berk we durnukly bolup biljek ýokary hilli gasynlanan kagyzdan, goşa çal kartondan ýa-da MDF materiallaryndan ýasalýar. Lomaý tort tagtalaryny satyn almak üçin baş sahypamyzda gözläň we önümiň klassifikasiýasyny tapyň we zerur zatlaryňyzy gözläň.Tort tagtasynyň lomaý satuwy öz içine alýarTort deprek , Tort bazasy tagtasy , MDF tort tagtasy, wekiçi tort.Biz düzýärislomaý çörek gaplamasyDik gurnama hyzmaty we dünýädäki önüm bahalary.
123Indiki>>> Sahypa 1/3