Hytaý iýmit derejesi mdf tort tagtasy zawody |Güneş

Mdf tort tagtasyHytaýdan üpjün ediji.Zawodymyz azyk önümlerini gönüden-göni öndürýärtort tagtalarylomaý satuw we dünýäniň çar künjegine çalt eltip bermek üçin.Üpjün ediňtort tagtasy lomaýçig maldan, önümçilikden, hyzmatlary gaýtadan işlemekden.Zawodyň lomaý tort tortlarynyň bahasyny almak üçin bize ýüz tutmak üçin e-poçta iberiň.


 • Önümiň ady:MDF tort tagtasy (masonit tort tagtasy)
 • Reňk:Gülgüne, süýümli, altyn, ak, gara, gyzyl, gök, ýaşyl / ýöriteleşdirilen
 • Material:Masonit tagtasy
 • Ölçegi:4inch-30inch / Custöriteleşdirilen
 • Galyňlygy:2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm / Custöriteleşdirilen
 • Logotip:Müşderiniň logotipini kabul ediň
 • Şekil:Tegelek, kwadrat, gönüburçluk, uzyn, ýürek, altyburçlyk, petal / doly özleşdirilen
 • Nusga:Çap dizaýnlaryny we adaty nagyşlary kabul ediň
 • Bukja:1-5 sany kompýuter / gysgyç / gysgaldylan
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Iň oňat iýmit derejeli mdf tort tagtasy öndüriji, Hytaýdaky zawod

  2mm, 3mm, 4mm, 5mm we 6mm gyzgyn satylýan azyk önümleri, professional maşyn metbugatyndan ýasalan masonitden ýasalan masonit tagtalary, ep-esli agramy goldamak üçin güýçli we çydamly bolup, gatlak baýramçylyk tortlary üçin köp ideal bolup biler. uly agramly tortlary saklaň.Mdf tort tagtalary, tort deprekleri we tort esasy tagtalary barha ösýän kolleksiýamyz, tort taýýarlamak islegleriňizi kanagatlandyrar.

  Güýçli tort hödürlemek tagtasy

  Celebrationhli baýramçylyk tortlary üçin amatly

  Dürli ululyk bar

  mdf tort tagtasy
  Hytaý iň gowy mdf tort tagtasyny satýar

  Arza

  Ekologiýa taýdan arassa gaýtadan işlemek we dowamlylyk döwründe tort tagtalary barada aýdylanda, wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlap bilersiňiz.Folga örtükli iýmit derejeli MDF tort tagtalarynyň köpüsi, ulanylandan soň çygly mata bilen süpürilip bilner.Geljekdäki tort taslamalary üçin bu tort tagtasyny gaýtadan ulanyň!MDF tort tagtasyny arassalamak gaty aňsat, tortyň aşagyna inçe kagyz plastinka goşup, gutujyga salyň we daşyň göni tort stendine ýerleşdirilmegi üçin iň gowusy maslahat berýäris. tort we desert stoly has sazlaşykly görünýär.

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleri

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleriniň önümleri dürli ululykda, reňkde we stilde bar bolan dürli önümleri öz içine alýar. Tort tagtalaryndan çörek gutularyna çenli, bişirilen önümleriňizi taýýarlamak, saklamak, haryt satmak we daşamak üçin zerur zatlary tapyp bilersiňiz. Iň gowusy, bu zatlaryň köpüsi köp mukdarda satylýar we pul ýygnamagy we tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň