Altyn tort bazasy tagtada ýokary hilli |Güneş

Biz lomaý altyntort bazasy bilen üpjün ediji, ýöriteleşdirilen reňk we ululykdaky tort tagtasy gerek bolsa, islän wagtyňyz bize e-poçta iberip bilersiňiz, size islegiňize görä laýyk dizaýn shemasy we tort tagtasynyň dürli aýratynlyklary bilen üpjün ederis we tort tagtasynyň lomaý bahasy bilen üpjün ederis.


 • Önümiň ady:Kiçijik tort tagtasy
 • Reňk:Gök, Sliver, Altyn, Ak, Gara / omöriteleşdirilen
 • Material:Iki gezek çal tagta
 • Ölçegi:4inch-30inch / Custöriteleşdirilen
 • Galyňlygy:2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm / Custöriteleşdirilen (size has reňkli OEM)
 • Logotip:Müşderiniň kabul ederlikli nyşany
 • Şekil:Tegelek, kwadrat, gönüburçluk, uzyn, ýürek, altyburçlyk, petal / doly özleşdirilen
 • Nusga:Custörite nagyşlar
 • Bukja:1-5 sany kompýuter / gysgyç / gysgaldylan
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Iň oňat altyn tort bazasy öndüriji, Hytaýdaky zawod

  Açyk altyn laminasiýa, tortuňyzy tomaşa ýa-da oturylyşyk ýyldyzy eder.Bu altyn tort tagtasynyň lomaý bahasy üçin bize ýüz tutuň, size ajaýyp displeý getirer,tort bazasynyň lomaý satuwyislendik waka we uly arzanladyş bahasyny alyň.Tort tagtalaryny öndürmekde we görkezmekde, ýokary hilli tort depreklerimizden ajaýyp tort lentalarymyza ýöriteleşýäris.Diňe iň oňat materiallary ulanýarys we ussatlygymyz deňi-taýy ýok.Tortuňyz oňa mynasyp!

  Güýçli tort hödürlemek tagtasy

  Celebrationhli baýramçylyk tortlary üçin amatly

  Dürli ululyk bar

  tort tagtasy
  tort bazasy zawody

  Arza

  Tort stilinde hödürlemek üçin bu tort tagtasy altyn folga bilen örtülendir.Lezzetli çörekleriňizi goldamak üçin ajaýyp, islendik dabarany bellemek üçin ajaýyp ýerine ýetiriji - uly doglan gün, toý, ýubileý bolsun ýa-da diňe bir tort isleseňiz.Güneşli tort tagtalary gatlakly tortlar üçin ajaýyp we adatça tort tagtalaryndan has galyň.Tort tagtasytort senetlerine bolan söýgiňizi ýakynlaryňyz bilen paýlaşmak.

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleriniň önümlerinde dürli ölçeglerde, reňklerde we stillerde bar bolan dürli önümler bar. Tort tagtalaryndan çörek gutularyna çenli, bişirilen önümleriňizi taýýarlamak, saklamak, haryt satmak we daşamak üçin zerur zatlary tapyp bilersiňiz. Iň gowusy, bu zatlaryň köpüsi köp mukdarda satylýar we pul ýygnamagy we tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Işewür bolsaňyz, halap bilersiňiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň